चित्रित
उत्पादनहरू

Weili ले विस्तृत कभरेजको साथ OE/OEM गुणस्तर सेन्सरहरू प्रदान गर्दछ।
ABS सेन्सर: 1900+ सन्दर्भहरू
क्र्यांक र क्यामशाफ्ट सेन्सर: 620+ सन्दर्भहरू
EGT सेन्सर: 350+ सन्दर्भहरू
DPF सेन्सर: 40+ सन्दर्भहरू
NOx सेन्सर: 100+ सन्दर्भहरू

थप जान्नुहोस्
बारे
वेइली

Weili ले अटोमोबाइलको लागि अटो सेन्सरहरू डिजाइन र निर्माण गर्दछ, IATF 16949: 2016, ISO 14001, र OHSAS 18001 को लागि गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र लागू गरेको छ।